Regulamin 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://amegra.pl/b2b/
DLA PRZEDSI─śBIORCÓW

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sklep Internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym https://amegra.pl/b2b/ prowadzony jest przez AMEGRA SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä SPÓ┼üKA KOMANDYTOWA z siedzib─ů w Warszawie (adres siedziby i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Kaczorowa 26, 03-046 Warszawa); wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000519677; s─ůd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó┼éki: S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; NIP: 5242771123; REGON: 14736794; adres poczty elektronicznej: [email protected].
 • Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wy┼é─ůcznie do przedsi─Öbiorców korzystaj─ůcych ze Sklepu Internetowego (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest Us┼éugodawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka┼╝da osoba, której dane osobowe przetwarza Us┼éugodawca ma prawo do wgl─ůdu w ich tre┼Ť─ç oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 • Definicje:

 

    1. DZIE┼â ROBOCZY – jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta.
    3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zamówienia, w szczególno┼Ťci poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunków Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu p┼éatno┼Ťci.
    4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzeda┼╝y, zwi─ůzane jest bezpo┼Ťrednio z prowadzon─ů przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů (tj. nie b─Öd─ůca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů; - która zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.
    5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
    6. KONTO – Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w którym gromadzone s─ů dane podane przez Us┼éugobiorc─Ö oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
    7. NEWSLETTER – Us┼éuga Elektroniczna, elektroniczna us┼éuga dystrybucyjna ┼Ťwiadczona przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umo┼╝liwia wszystkim korzystaj─ůcym z niej Us┼éugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us┼éugodawcy cyklicznych tre┼Ťci kolejnych edycji newslettera zawieraj─ůcego informacje o Produktach, nowo┼Ťciach i promocjach w Sklepie Internetowym.
    8. PRODUKT – dost─Öpna w Sklepie Internetowym us┼éuga nieb─Öd─ůca Us┼éug─ů Elektroniczn─ů b─ůd┼║ rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.
    9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
    10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://amegra.pl/b2b/.
    11. SPRZEDAWCA; US┼üUGODAWCA – AMEGRA SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä SPÓ┼üKA KOMANDYTOWA z siedzib─ů w Warszawie (adres siedziby i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Kaczorowa 26, 03-046 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000519677; s─ůd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó┼éki: S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; NIP: 5242771123; REGON: 14736794; adres poczty elektronicznej: [email protected].
    12. UMOWA SPRZEDA┼╗Y – umowa sprzeda┼╝y lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.
    13. US┼üUGA ELEKTRONICZNA – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.
    14. US┼üUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzeda┼╝y, zwi─ůzane jest bezpo┼Ťrednio z prowadzon─ů przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů (tj. nie b─Öd─ůca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů; - korzystaj─ůca lub zamierzaj─ůca korzysta─ç z Us┼éugi Elektronicznej.
    15. ZAMÓWIENIE - o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zamówienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.

 

 • US┼üUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 • W Sklepie Internetowym dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce Us┼éugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

    1. Konto – korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po wykonaniu ┼é─ůcznie dwóch kolejnych kroków przez Us┼éugobiorc─Ö – (1) wype┼énieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni─Öciu pola „Zarejestruj si─Ö” oraz po potwierdzeniu przez Sprzedawc─Ö ┼╝e Klient jest podmiotem, o którym mowa w pkt. 1.4.4.  W Formularzu Rejestracji niezb─Ödne jest podanie nast─Öpuj─ůcych danych Us┼éugobiorcy: imi─Ö i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz has┼éo.
     1. Us┼éuga Elektroniczna Konto ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w
      ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, usuni─Öcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te┼╝ pisemnie na adres: Amegra Sp. z o.o. sp. k. ul. Kaczorowa 26, 03-046 Warszawa.
    2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna si─Ö z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z┼éo┼╝enie Zamówienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Klienta ┼é─ůcznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wype┼énieniu Formularza Zamówienia i (2) klikni─Öciu na stronie Sklepu Internetowego po wype┼énieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuj─Ö i p┼éac─Ö” – do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezb─Ödne jest podanie przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Klienta: imi─Ö i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz─ůcych Umowy Sprzeda┼╝y: Produkt/y, ilo┼Ť─ç Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób p┼éatno┼Ťci.
     1. Us┼éuga Elektroniczna Formularz Zamówienia ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zamówienia za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania Zamówienia za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö.
    3. Newsletter – korzystanie z Newslettera nast─Öpuje po wykonaniu ┼é─ůcznie trzech kolejnych kroków  (1) - podaniu w zak┼éadce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który maj─ů by─ç przesy┼éane kolejne edycje Newslettera, (2) klikni─Öciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu ch─Öci otrzymywania Newslettera poprzez klikni─Öcie w link potwierdzaj─ůcy przes┼éany na podany adres poczty elektronicznej.
     1. Us┼éuga Elektroniczna Newsletter ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si─Ö z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te┼╝ pisemnie na adres: Amegra Sp. z o.o. sp. k., ul. Kaczorowa 26, 03-046 Warszawa.

 

 • Wymagania techniczne niezb─Ödne do wspó┼épracy z systemem teleinformatycznym, którym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu; (2) dost─Öp do poczty elektronicznej; (3) przegl─ůdarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy┼╝szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy┼╝szej, Opera w wersji 12.0 i wy┼╝szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy┼╝szej, Safari w wersji 5.0 i wy┼╝szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy┼╝szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo┼Ť─ç ekranu: 1366x768; (5) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plików Cookies oraz obs┼éugi Javascript.
 • Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz osób trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 • Tryb post─Öpowania reklamacyjnego:

 

    1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych przez Us┼éugodawc─Ö oraz pozosta┼ée reklamacje zwi─ůzanie z dzia┼éaniem Sklepu Internetowego (z wy┼é─ůczeniem procedury reklamacji Produktu, która zosta┼éa wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç na przyk┼éad:
    2. pisemnie na adres: Amegra Sp. z o.o. sp. k.,  ul. Kaczorowa 26, 03-046 Warszawa;
    3. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
    4. Zaleca si─Ö podanie przez Us┼éugobiorc─Ö w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczególno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci; (2) ┼╝─ůdania Us┼éugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.
    5. Ustosunkowanie si─Ö do reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö nast─Öpuje niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z┼éo┼╝enia.

 

 • WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y
 • Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zamówienia za pomoc─ů Formularza Zamówie┼ä w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z┼éotych polskich. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami Produktu b─Öd─ůcego przedmiotem Zamówienia, a tak┼╝e o kosztach dostawy (w tym op┼éatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo┼╝na ustali─ç wysoko┼Ťci tych op┼éat – o obowi─ůzku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk┼éadania Zamówienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.
 • Procedura zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y w Sklepie Internetowym za pomoc─ů Formularza Zamówie┼ä

 

    1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
    2. Po z┼éo┼╝eniu Zamówienia Sprzedawca w ci─ůgu 3 dni potwierdzi w formie mailowej, ┼╝e przyj─ů┼é zamówienie. Zawarcie umowy nast─Öpuje dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawc─Ö, ┼╝e przyj─ů┼é zamówienie i przyst─ůpi┼é do jego realizacji.  Z chwil─ů otrzymania przez Klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů.

 

 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre┼Ť─ç Umowy Sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 

 

 • SPOSOBY I TERMINY P┼üATNO┼ÜCI ZA PRODUKT
 • Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y:

 

    1. P┼éatno┼Ť─ç gotówk─ů przy odbiorze osobistym.
    2. P┼éatno┼Ť─ç za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki.
    3. P┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

 • Termin p┼éatno┼Ťci:

 

    1. W przypadku wyboru przez Klienta, p┼éatno┼Ťci przelewem, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y, chyba, ┼╝e Umowa stanowi inaczej.
    2. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci gotówk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki albo p┼éatno┼Ťci gotówk─ů przy odbiorze osobistym, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci przy odbiorze przesy┼éki.

 

 • KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odp┼éatna, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) s─ů wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej kosztów dostawy oraz w trakcie sk┼éadania Zamówienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.
 • Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezp┼éatny.

 

    1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
    2. Odbiór osobisty dost─Öpny pod adresem: Amegra Sp. z o.o. sp. k., ul. Kaczorowa 26, 03-046 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00,  z wy┼é─ůczeniem ┼Ťwi─ůt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o ró┼╝nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd┼éu┼╝szy podany termin, który jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 7 Dni Roboczych. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób:

 

    1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
    2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci gotówk─ů za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

 

 • Termin gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b─Ödzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o ró┼╝nych terminach gotowo┼Ťci do odbioru, terminem gotowo┼Ťci do odbioru jest najd┼éu┼╝szy podany termin, który jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 7 Dni Roboczych. O gotowo┼Ťci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc─Ö. Pocz─ůtek biegu terminu gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób:

 

    1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
    2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówk─ů przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

 

 • REKLAMACJA PRODUKTU
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wy┼é─ůczona.
 • POSTANOWIENIA DODATKOWE
 • Sprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y zawartej z Klientem nieb─Öd─ůcym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb─Öd─ůcego konsumentem ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.
 • Z chwil─ů wydania przez Sprzedawc─Ö Produktu przewo┼║nikowi przechodz─ů na Klienta nie b─Öd─ůcego konsumentem korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z Produktem oraz niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta┼ée od przyj─Öcia go do przewozu a┼╝ do wydania go Klientowi oraz za opó┼║nienie w przewozie przesy┼éki.
 • W razie przes┼éania Produktu do Klienta za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika Klient nie b─Öd─ůcy konsumentem obowi─ůzany jest zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w sposób przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.
 • W wypadku Us┼éugobiorców nie b─Öd─ůcych konsumentami Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.
 • Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak równie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty pi─Öciuset  z┼éotych. Us┼éugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta.
 • W przypadku nieodebrania przez Klienta przesy┼éki Sprzedawca ma prawo obci─ů┼╝y─ç go kar─ů umown─ů w wysoko┼Ťci 150 z┼é.
 • Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů/Us┼éugodawc─ů, a Klientem/Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sprzedawcy/Us┼éugodawcy.
 • POSTANOWIENIA KO┼âCOWE
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s─ů w j─Özyku polskim.
 • Zmiana Regulaminu:

 

    1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
    2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée (np. Umowa Sprzeda┼╝y) zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden sposób narusza─ç praw nabytych Us┼éugobiorców/Klientów przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczególno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ sk┼éadane lub z┼éo┼╝one Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda┼╝y.

 

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczególno┼Ťci: Kodeksu cywilnego; ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

 

 

Kontynuuj Zakupy