Polityka Prywatno┼Ťci 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO https://amegra.pl/b2b/

DLA PRZEDSI─śBIORCÓW

 

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejsza polityka prywatno┼Ťci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza ┼╝e nie jest ona ┼║ród┼éem obowi─ůzków dla Us┼éugobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego jest AMEGRA SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä SPÓ┼üKA KOMANDYTOWA z siedzib─ů w Warszawie (adres siedziby i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Kaczorowa 26, 03-046 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000519677; s─ůd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó┼éki: S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; NIP: 5242771123; REGON: 14736794; adres poczty elektronicznej: [email protected] - zwana dalej „Administratorem” i b─Öd─ůca jednocze┼Ťnie Us┼éugodawc─ů Sklepu Internetowego i Sprzedawc─ů.
 • Dane osobowe Us┼éugobiorcy i Klienta s─ů przetwarzane zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustaw─ů o ochronie danych osobowych) oraz ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administrator dok┼éada szczególnej staranno┼Ťci w celu ochrony interesów osób, których dane dotycz─ů, a w szczególno┼Ťci zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s─ů przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osób, których dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania.
 • Wszelkie s┼éowa, wyra┼╝enia i akronimy wyst─Öpuj─ůce na niniejszej stronie i rozpoczynaj─ůce si─Ö du┼╝─ů liter─ů (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us┼éuga Elektroniczna) nale┼╝y rozumie─ç zgodnie z ich definicj─ů zawart─ů w Regulaminie Sklepu Internetowego dost─Öpnym na stronach Sklepu Internetowego.
 • CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
 • Ka┼╝dorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia┼éa┼ä podejmowanych przez Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk┼éadowo je┼╝eli Klient w trakcie sk┼éadania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesy┼éki kurierskiej, to jego dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda┼╝y, ale nie b─Öd─ů ju┼╝ udost─Öpniane przewo┼║nikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora.
 • Mo┼╝liwe cele zbierania danych osobowych Us┼éugobiorców lub Klientów przez Administratora:

 

    1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej (np. Konto).
    2. marketing bezpo┼Ťredni w┼éasnych produktów lub us┼éug Administratora.

 

 • Mo┼╝liwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 

    1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesy┼ék─ů kuriersk─ů, Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo┼║nikowi lub po┼Ťrednikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora.

 

 • Administrator mo┼╝e przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe Us┼éugobiorców lub Klientów korzystaj─ůcych ze Sklepu Internetowego: imi─Ö i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci/siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy). W wypadku Us┼éugobiorców lub Klientów nie b─Öd─ůcych konsumentami Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dodatkowo nazw─Ö firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us┼éugobiorcy lub Klienta.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powy┼╝ej mo┼╝e by─ç niezb─Ödne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Ka┼╝dorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

  

 • COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
 • Pliki Cookies (ciasteczka) s─ů to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy┼éane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te┼╝ na karcie pami─Öci smartfona – w zale┼╝no┼Ťci z jakiego urz─ůdzenia korzysta odwiedzaj─ůcy nasz Sklep Internetowy). Szczegó┼éowe informacje dot. plików Cookies, a tak┼╝e histori─Ö ich powstania mo┼╝na znale┼║─ç m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj─ůcych ze strony Sklepu Internetowego w nast─Öpuj─ůcych celach:

 

    1. identyfikacji Us┼éugobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, ┼╝e s─ů zalogowani;
    2. zapami─Ötywania Produktów dodanych do koszyka w celu z┼éo┼╝enia Zamówienia;
    3. zapami─Ötywania danych z wype┼énianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
    4. dostosowywania zawarto┼Ťci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us┼éugobiorcy (np. dotycz─ůcych kolorów, rozmiaru czcionki, uk┼éadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
    5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj─ůcych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 

 • Standardowo wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek internetowych dost─Öpnych na rynku domy┼Ťlnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ka┼╝dy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç okre┼Ťlenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc─ů ustawie┼ä w┼éasnej przegl─ůdarki internetowej. Oznacza to, ┼╝e mo┼╝na np. cz─Ö┼Ťciowo ograniczy─ç (np. czasowo) lub ca┼ékowicie wy┼é─ůczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo┼╝e to mie─ç wp┼éyw na niektóre funkcjonalno┼Ťci Sklepu Internetowego (przyk┼éadowo niemo┼╝liwym mo┼╝e okaza─ç si─Ö przej┼Ťcie ┼Ťcie┼╝ki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapami─Ötywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków sk┼éadania Zamówienia).
 • Ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies s─ů istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo┼╝e by─ç równie┼╝ wyra┼╝ona poprzez ustawienia przegl─ůdarki internetowej. W braku wyra┼╝enia takiej zgody nale┼╝y odpowiednio zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegó┼éowe informacje na temat zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych dost─Öpne s─ů w dziale pomocy przegl─ůdarki internetowej oraz na poni┼╝szych stronach (wystarczy klikn─ů─ç w dany link):

 

 

 • Administrator przetwarza równie┼╝ zanonimizowane dane eksploatacyjne zwi─ůzane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te maj─ů charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj─ů cech identyfikuj─ůcych osoby odwiedzaj─ůce stron─Ö Sklepu Internetowego. Dane te nie s─ů ujawniane osobom trzecim.
 • PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 • Podanie danych osobowych przez Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezb─Ödnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej skutkuje brakiem mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia tej┼╝e umowy.
 • Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych Us┼éugobiorcy lub Klienta jest konieczno┼Ť─ç realizacji umowy, której jest stron─ů lub podj─Öcia na jego ┼╝─ůdanie dzia┼éa┼ä przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpo┼Ťredniego w┼éasnych produktów lub us┼éug Administratora podstaw─ů takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Us┼éugobiorcy lub Klienta lub (2) wype┼énienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uwa┼╝a si─Ö w szczególno┼Ťci marketing bezpo┼Ťredni w┼éasnych produktów lub us┼éug Administratora).

 

 

 

 • PRAWO KONTROLI, DOST─śPU DO TRE┼ÜCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 • Us┼éugobiorca lub Klient ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Ka┼╝dej osobie przys┼éuguje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz─ů, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw┼éaszcza prawo do: ┼╝─ůdania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia, je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem ustawy albo s─ů ju┼╝ zb─Ödne do realizacji celu, dla którego zosta┼éy zebrane.
 • W przypadku udzielenia przez Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpo┼Ťredniego w┼éasnych produktów lub us┼éug Administratora zgoda mo┼╝e by─ç odwo┼éana w ka┼╝dym czasie.
 • W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarza─ç lub przetwarza dane Us┼éugobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpo┼Ťredniego w┼éasnych produktów lub us┼éug Administratora, osoba której dane dotycz─ů uprawniona jest tak┼╝e do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego ┼╝─ůdania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzgl─Ödu na jej szczególn─ů sytuacj─Ö lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 • W celu realizacji uprawnie┼ä, o których mowa powy┼╝ej mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö z Administratorem poprzez przes┼éanie stosownej wiadomo┼Ťci pisemnie lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres Administratora wskazany na wst─Öpie niniejszej polityki prywatno┼Ťci.
 • POSTANOWIENIA KO┼âCOWE
 • Sklep Internetowy mo┼╝e zawiera─ç odno┼Ťniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przej┼Ťciu na inne strony, zapozna─ç si─Ö z polityk─ů prywatno┼Ťci tam ustalon─ů. Niniejsza polityka prywatno┼Ťci dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 • Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron─ů, a w szczególno┼Ťci zabezpiecza dane przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z naruszeniem obowi─ůzuj─ůcych przepisów oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator odpowiednio udost─Öpnia nast─Öpuj─ůce ┼Ťrodki techniczne zapobiegaj─ůce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy┼éanych drog─ů elektroniczn─ů:

 

   1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dost─Öpem.
   2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
   3. Certyfikat SSL.

   

   
Kontynuuj Zakupy